Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.1-55 (จบ) – ดูซีรีย์เกาหลีฟรี

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.1-55 (จบ)

Goodbye My Princess

Goodbye My Princess  เรื่องย่อ

ตงกง ตำหนักบูรพา Goodbye My Princess เสี่ยวเฟิงองค์หญิง 9 ของซีโจวต้องแต่งงานกับหลี่เฉิงอิ๋นรัชทายาทดินแดนจงหยวนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ เพราะมีอำนาจยิ่งใหญ่เป็นรองเพียงบุคคลเดียว เขาจึงจำเป็นต้องแต่งงานกับองค์หญิงต่างแคว้นเพื่อเหตุผลทางการเมือง เขามีสนมคนโปรดชื่อเจ้าเหลียงตี้ เมื่อเกิดความวุ่นวายในตำหนักบูรพา จึงทำให้ทั้ง 2 คน มาเกี่ยวพันกันมากขึ้น หากแต่การช่วงชิงอำนาจในตำหนักบูรพา เหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นไม่จบไม่สิ้น กลอุบายคร่าชีวิตที่ซุกซ่อนอยู่ทุกแห่งหน กลับผลักนางเข้าสู่วังวนโดยมิอาจหลีกหนี กลายเป็นตำนานรักบทหนึ่งที่ทั้งลึกซึ้งซับซ้อน ซาบซึ้งสะเทือนใจ

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.1 

            

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.2

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.3 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.4 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.5

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.6 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.7 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.8 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.9 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.10

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.11 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.12 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.13 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.14 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.15 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.16 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.17 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.18 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.19 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.20

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.21 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.22 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.23 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.24 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.25 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.26 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.27 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.28

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.29 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.30 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.31 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.32 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.33 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.34 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.35 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.36 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.37 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.38 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.39 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.40 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.41 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.42 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.43

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.44 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.45 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.46 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.47 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.48 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.49 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.50 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.51 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.52 

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.53

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.54

 

Goodbye My Princess ตงกง ตำหนักบูรพา พากย์ไทย Ep.55