Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.1-60 (จบ) – ดูซีรีย์เกาหลีฟรี

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.1-60 (จบ)

ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย เซียวติ้งเฉวียน องค์รัชทายาท ผู้สูญเสียพระมารดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อันห่างเหินกับพระบิดา พระองค์ต้องคอยต่อกรกับแผนร้ายของ ฉีอ๋องและเหล่าอัครมหาเสนาบดี ผู้เป็นพ่อตาของฉีอ๋อง อยู่เสมอ พวกเขาไม่ได้แค่เพียงจ้องทำลายสิ่งที่พระองค์รักเท่านั้น แต่ยังจ้องทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเซียวติ้งเฉวียนกับพระบิดากลายเป็นบาดแผลฝังลึกมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ภายหลังจากที่ บิดาและพี่ชายได้เผชิญหน้ากับหายนะครั้งใหญ่ ลู่เหวินซี บุตรสาวของขุนนางใหญ่ ได้ผันตนมาเป็นขุนนางสตรีในตำหนักรัชทายาทคอยรับใช้อยู่ข้างกายองค์ชายรัชทายาท ทั้งสองได้เคียงบ่าเคียงไหล่ฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนาม และช่วยกันขจัดเหล่ามารผจญอย่างไม่เกรงกลัวต่ออันตราย พวกเขาพร้อมจะสละชีพเพื่อแลกกับความสงบสุขให้คงอยู่กับแผ่นดินมาตุภูมิแห่งนี้สืบต่อไป

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.1

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.2

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.3

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.4

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.5

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.6

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.7

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.8

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.9

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.10

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.11

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.12

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.13

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.14

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.15

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.16

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.17

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.18

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.19

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.20

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.21

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.22

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.23

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.24

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.25

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.26

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.27

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.28

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.29

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.30

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.31

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.32

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.33

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.34

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.35

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.36

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.37

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.38

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.39

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.40

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.41

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.42

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.43

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.44

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.45

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.46

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.47

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.48

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.49

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.50

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.51

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.52

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.53

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.54

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.55

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.56

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.57

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.58

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.59

 

Royal Nirvana (2019) ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง พากย์ไทย Ep.60