Princess Hours เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา พากย์ไทย เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา หรือ “กุง” เป็นเรื่องความรักหนุ่มสาวที่ต้องเผชิญหน้ากับจารีตประเพณี การเมืองและเล่ห์เพทุบาย ในโลกสมมตินี้ เกาหลีสมัยปัจจุบันมีการปกครองในระบบราชาธิปไตยและมีเชื้อพระวงศ์ประทับอยู่ในวังหลวง ที่รู้จักกันในชื่อ กุง เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการสวรรคตอย่างกะทันหันของพระราชา ราชวงศ์กำลังเผชิญหน้ากับความนิยมที่ถดถอยลงของประชาชน พิธีเสกสมรสสำหรับองค์รัชทายาทอีชิน ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของราชวงศ์และเตรียมพร้อมให้ชินสืบต่อราชบัลลังก์ เจ้าสาวที่หมั้นหมายไว้ก็คือชินแชกยอง เด็กสาวดันทุรัง ซุ่มซ่ามและมีชีวิตชีวา ซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนศิลปะแห่งเดียวกับชิน ชินแชกยองถูกคุณปู่ของตัวเองกับเสด็จปู่ของชิน หมั้นหมายให้กับพระราชาองค์ต่อไป อยู่ๆ...