Alice In Borderland 2 นักเล่นเกมผู้ไร้เป้าหมายชีวิตและเพื่อน 2 คนได้หลุดเข้าไปในโลกคู่ขนานของโตเกียว ซึ่งบีบให้พวกเขาต้องเล่นเกมเสี่ยงตายเพื่อเอาชีวิตรอด   Alice In Borderland 2 (2022) อลิสในแดนมรณะ ภาค 2 ซับไทย Ep.1   Alice In Borderland 2 (2022)...