Mine เรื่องย่อ เล่าถึง 2 สาวสะใภ้ตระกูลแชโบลที่ต่างหาทางใช้ชีวิตเพื่อตามหาตัวตนของตัวเองและปล่อยตัวเองให้อิสระจากอคติของคนรอบข้าง   Mine ซับไทย Ep.1   Mine ซับไทย Ep.2   Mine ซับไทย Ep.3   Mine ซับไทย Ep.4   Mine ซับไทย Ep.5...