Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.1-16 (จบ) – ดูซีรีย์เกาหลีฟรี

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.1-16 (จบ)

Under theQueen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซีรี่ย์แนวย้อนยุค-ตลกร้าย ภายในรั้วพระราชวังที่เต็มไปด้วยเรื่องวุ่นวายยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากเหล่าพระโอรสที่สืบทอดเป็นมกุฎราชกุมารในภายภาคหน้า และนับวันยิ่งเหิมเกริมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งราชวงศ์ได้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุทำให้พระมเหสี อิมฮวารยอง ที่ทรงเป็นทั้ง อัครมเหสีเคียงข้างพระราชา, แม่แห่งแผ่นดิน และ พระมารดาของโอรสในพระองค์ ต้องยอมสละความสง่างามในตำแหน่ง ลงมาเพื่อจัดแจ้งปัญหาเหล่านี้ด้วยพระองค์เอง พระมเหสีอิมฮวารยอง กลายเป็นราชินีที่มีต้องฝ่าฟัน-จัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ นานา อารมณ์ของพระองค์ปรับเปลี่ยนและแปรปรวนเหมือนกับกดปุ่มสั่งได้ บัดนี้ทุก ๆ วันในชีวิตของพระองค์เปรียบเสมือนกับการทดลอง ทั้งแรงกดดันจากทุกทิศทางและปมทางการเมืองต่าง ๆ และพระองค์ก็ยังอดทนอยู่กับมันต่อไปให้ได้ ทั้งหมดก็เพื่อเหล่าพระโอรสของพระองค์นั่นเอง ดูซีรี่ย์เกาหลี UndertheQueensUmbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.1

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.2

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.3

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.4

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.5

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.6

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.7

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.8

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.9

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.10

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.11

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.12

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.13

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.14

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.15

 

Under the Queen’s Umbrella ใต้ร่มราชินี ซับไทย Ep.16